Wat is een EPC-attest?

Een EPC (Energieprestatiecertificaat) attest is een document dat de energetische prestaties van een woning of gebouw beoordeelt en weergeeft in een score op een schaal van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverspillend). Het EPC-attest bevat informatie over de energie-efficiëntie van de woning, de CO2-uitstoot en mogelijke verbetermaatregelen.

Het EPC-attest is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning of appartement. Het doel van het EPC-attest is om eigenaars en huurders te informeren over de energiezuinigheid van de woning en hen te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Het EPC-attest moet opgesteld worden door een erkend energiedeskundige en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Het EPC attest bevat de volgende informatie:

  • Administratieve gegevens zoals het certificaatnummer, adres, type woning en een foto van de woning.
  • De energiescore die wordt weergegeven op een kleurenbalk en een indicatie geeft van de energieprestatie van de woning. Hoe lager de score, hoe beter de energieprestatie.
  • Gegevens van de energiedeskundige, inclusief een handtekening (verplicht volgens de wet).
  • Details over de energieverliezen in de woning, inclusief informatie over verliezen via muren, ramen, vloeren, deuren en vensters, evenals via de verwarmingsinstallatie.
  • Adviezen van de energiedeskundige over mogelijke energiebesparende maatregelen voor de woning. Deze maatregelen zijn niet verplicht, maar worden slechts als advies gegeven.
  • Een overzicht van de getallen die door de energiedeskundige zijn ingevoerd in de berekeningssoftware, inclusief de isolatiewaarden van de gebruikte materialen.