Is een asbestattest verplicht?

Het asbestattest wordt verplicht

Als je van plan bent om je huis te verkopen en het werd voor 2001 gebouwd, dan ben je vanaf 23 november 2022 wettelijk verplicht om een asbestattest te overhandigen aan de kopers. Het asbestattest zal de informatie bevatten over eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het pand en zal worden opgenomen in zowel het compromis als de notariële akte. Op deze manier zijn de nieuwe eigenaars op de hoogte van eventuele risico’s en weten ze welke maatregelen ze kunnen nemen om hun huis volledig asbestvrij te maken.

Vanaf 2032 zal elke eigenaar van een woning die ouder is dan 2001 verplicht zijn om een asbestattest te hebben, zelfs als er geen plannen zijn om het huis te verkopen. Verhuurders die over een asbestattest beschikken, moeten dit document ook aan de huurders voorleggen.

Omdat asbest pas in 2000 werd verboden in België, zijn alleen huizen die vóór 2001 zijn gebouwd onderworpen aan de verplichting van het asbestattest. Nieuwere woningen kunnen geen asbest bevatten.